Prípravka

Skupina pre najmenšie deti so zameraním na všeobecný pohybový základ. Učíme deti správnemu držaniu tela, prenášaniu váhy tela, koordinácii pohybov tela, rúk, nôh a hlavy, rytmiku a zmeny tempa, gymnastiku (kotúle, mlynské kolá), venujeme sa strečingu na zlepšenie flexibility a tiež používame rôzne pomôcky pre zatraktívnenie tréningov – lopty, švihadlá, prekážky, kruhy, žinenky a samozrejme deti podporujeme v kreativite tvorbou vlastných krátkych improvizácií. Okrem všeobecného pohybového základu sa zameriavame na choreografie v rôznych tanečných štýloch, aby deti získali čo najlepšie základy pre budúce zameranie v tanci alebo inom športe. Niekoľkokrát do roka deti absolvujú vystúpenia pre rodičov. Deti sú vedené profesionálnymi pedagógmi s dlhoročnými skúsenosťami.

 

ProDance

ProDance

ProDance

ProDance

ProDance

ProDance