Deti

Túto skupinu navštevujú deti, ktoré absolvovali v našom štúdiu Prípravku a prirodzene dorástli do vyššej tanečnej kategórie alebo deti, ktoré vekovo spadajú do tejto kategórie a navštevovali iné tanečné krúžky.
Hodiny sú zamerané na vyššiu tanečnú úroveň – technika, choreografie a posilňovacie cvičenia. Ďalej podporujeme kreativitu detí v tanečných improvizáciách. Deti absolvujú každoročne niekoľko súťaží, na ktoré pripravujeme vopred choreografie. Súťažiť je možné v kategórii malé (sólo, duo, trio) alebo veľké choreografie. O choreografiách a kostýmoch rozhodujú naši profesionálni pedagógovia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a výborné výsledky na súťažiach. Rodičia našich detí sú samozrejme dôležitou súčasťou tímu a preto s nimi konzultujeme súťaže, kostýmy aj vystúpenia.

 

ProDance

ProDance

ProDance

ProDance

ProDance

ProDance